VI UTSETTER ÅRETS FRISTER PÅ INNSENDELSE AV CASER TIL 1. MAI

Skrevet av: Janette Haukland

Søkefrist 1. mai

Foreningen og jury har valgt å utsette fristen. Dette er på grunn av få innsendte søknader og at vi ønsker å gi så mange som mulig tid til å søke. Rammene for når caset skal gjelde, 1. januar 2020 til 1. april. 2021, er den samme.

Prisene blir delt ut til høsten. Søkefristen blir 1. mai.