Tilbake
Årets event

Sammen løper vi alene!

Oslo Maraton

Prosjektperiode

Prosjekt start: 17 mai 20
Prosjekt slutt: 31 des 20

Kontaktinformasjon

Edwin Ingebrigtsen

47623281 / edwin@oslomaraton.no

Beskriv resultat og effekt, kvalitativt og kvantitativt

Under normale omstendigheter samler Oslo Maraton ca 20 000 løpere på Rådhusplassen i Oslo. Mesteparten av kommunikasjonsarbeidet består av oppbyggingen til arrangementet. I 2020 ble omstendighetene annerledes, og det krevde en helt annen takt og tone i kommunikasjonen. I form av de tre virtuelle arrangementene samlet Oslo Maraton rundt 19 000 påmeldte. Dette er på nivå med et normalår. I tillegg til utviklingen av arrangementene har det vært et bevisst fokus på å implementere kjerneverdiene; Felleskap og glede. Dette i en tid hvor nettopp felleskap og glede har vært utfordrende for mange. Fysisk og psykisk helse går hånd i hånd, og det er viktig å forstå. Effekten av å fortsette og skape arenaer der man kan sette seg mål og oppnå mestring har vært enorm. Ved å være proaktive i perioden har vi klart å økonomisk lande på beina, takket være kreativ tenkning og samhandling med sponsorene våre. I en tid der mange bransjer sliter, så har vi opplevd flere henvendelser fra aktører som ønsker å knytte seg til vår merkevare. Vi har for 2021 kunnet øke den kommersielle inntjeningen som legger et godt grunnlag for fremtiden. Resultatet av å tørre og tenke nytt og fortsette vårt arbeid for å legge til rette for fysisk aktivitet gjennom virtuelle og digitale løp har satt oss i en god posisjon for de neste årene. 

Beskriv sponsoratet/eventet/prosjektet/kandidaten

Sammen løper vi alene! Oslo Maraton jobber for å aktivisere flest mulig, i alle aldre og uansett forutsetning. I midten av april ble det besluttet at barnetogene ble avlyst, vi skjønte nå at tiden fremover vil bli krevende, og det vil kanskje ikke være mulig å få gjennomført fysiske løp. På dette tidspunktet bestemte Oslo Maraton sin organisasjon seg for å skape en rekke virtuelle løp slik at man kunne fortsatt sette seg mål og motivere til fysisk aktivitet. Iherdig arbeid med sponsorer, leverandører og digitale systemer førte til at vi kunne på veldig kort tid invitere til en annerledes 17. mai med det virtuelle gratisløpet 17. mairaton. De samme distansene som er kjent fra Oslo Maraton var tilgjengelig, og man kunne løpe hvor som helst. Dette initiativet ble tatt veldig godt i mot med svært bred pressedekning over hele landet. Over 9000 mennesker meldte seg på og tok fatt på en løpetur med norske flagg. Arrangementet ble en del av det offisielle 17. mai-programmet i Oslo. Erfaringene av å på kort tid omstille hele organisasjonen til å tenke digitalt tok vi med oss videre da vi gjorde om Oslo Maraton som vi kjenner, med over 20 000 løpere og opp mot 100 000 publikummere til en digital Oslo Maraton Virtual Edition. Løpere fra hele landet og fra alle verdensdeler deltok den 19. september. 6000 løpere var påmeldt en av våre distanser (Barnas Maraton, 3 for Alle, 10 for Grete, Halvmaraton, Maraton og Trippelen). Vi arrangerte også løpegrupper over hele landet med maks 20 løpere. I tillegg lagde vi egen TV-sending på Facebook med kjente gjester som Marianne Borgen, Nicolay Ramm og Jack Waitz. Nesten 4000 så sendingen live. Et historisk Oslo Maraton! I desember arrangerte vi tredje og siste løp i 2020. Julen er for mange en tøff tid, og vi ønsket å motivere til å løpe for andre enn seg selv. For hver påmeldte deltager genererte et varmt måltid til noen som trenger det sammen med Kirkens Bymisjon. Alt foregikk virtuelt, med de samme distansene, og egne challenger hvor man kan kombinere flere distanser. 3326 meldte seg på og løp "Romjulsløpt". Dette gjorde at 3326 varme måltider kunne bli servert rundt omkring i landet. Disse 3 virtuelle løpene inspirerte nesten 19 000 til å ta et aktivt valg om å sette seg et mål og holde seg i fysisk aktivitet. Dette var 3 virtuelle løp som holdt merkevaren Oslo Maraton levende, og som ga våre samarbeidspartnere synlighet gjennom hele perioden når vi ikke kunne arrangere løpefest som vanlig på Rådhusplassen i Oslo. 

Begrunn valg av sponsor, sponsorobjekt, event og/eller prosjekt/kandidat

Sammen løper vi alene! I en tid hvor alt så mørkt og vanskelig ut, så ble Oslo Maraton i realiteten stilt ovenfor to valg; enten avlyse Oslo Maraton og permittere alle ansatte og vente til neste år, eller stille om og skape nye konsepter som vil gi større fleksibilitet og posisjon på både kort sikt og lang sikt. Oslo maraton har vist evne til å tørre og satse på noe som man overhode ikke hadde kjennskap til, utvikle nye systemer og rutiner, forankre og etablere virtuelle løp som et alternativ, ta risikoen på å opprettholde tilnærmet full drift i et år der mange måtte stenge ned. Dette er kjernen i hva omstilling innebærer. Det å tørre. Overskuddet til Oslo Maraton går til Sportsklubben Vidars arbeid med å tilby idrettsaktivitet for barn og unge. Man måtte tørre å satse, ellers ville også klubbens tilbud fordufte. Oslo Maraton har vist pågangsmot og har på rekordtid etablert seg som en av landets ledende på virtuelle løpsarrangementer, og vært svært aktuelle og synlige i en tid der idretten har lidd enormt. Treningssenter har måttet stenge, og organisert idrett vært forbudt. Dette går også kraftig utover folks mentale helse. Men hele tiden har man kunnet løpe. Det har Oslo Maraton tatt utgangspunkt i. Det handler om å legge til rette for å stimulere til økt fysisk aktivitet, uten terskel. Sammen løper vi alene, det har aldri vært mer aktuelt. Denne omstillingen er med på å forkorte ventetiden til den dagen vi alle kan løpe sammen, ikke alene.

Beskriv hoved- og delmålsetting for sponsoratet/eventet/prosjektet/kandidaten

Hovedmålet med omstillingen var å kunne aktivere like mange mennesker som under et vanlig Oslo Maraton, og kunne gi våre samarbeidspartnere og sponsorer synlighet og aktualitet under hele perioden. Oslo Maraton har en rekke store sponsorer og samarbeidspartnere, og uten bidrag fra disse vil det være umulig å arrangere Norges største gateløp. Det var helt avgjørende å gå i dialog med alle for å kunne sikre oss at de fulgte våre visjoner og tanker om å snu noe som var veldig uoversiktlig og vanskelig til noe som kunne faktisk styrke Oslo Maraton som merkevare, som igjen vil gi økt verdi for sponsorer. Oslo Maraton sine arrangementer SKAL være for alle uansett forutsetning, og delmålene på veien var å kunne hele tiden utvikle det virtuelle konseptet. Vi hadde en målsetning om å kunne erstatte vår tradisjonsrike Expo med en digital versjon, og lage egne kolleksjoner sammen med vår klespartner, Craft. Vi ønsket å produsere medaljer med vår leverandør Trofe, og kjøre aktivt redaksjonelt innhold i SoMe for å styrke alle våre partnere. Mye av arbeidet måtte tilpasses samfunnssituasjonen. Smitteverntitakene varierte fra uke til uke, og ikke minst store lokale variasjoner. Målene måtte endres utfra hvordan trettheten i befolkningen utviklet seg. Det ble med tiden mer aktuelt å komme nærmere normalisering, ergo de løpegruppene vi lagde rundt i hele landet 19. september. Mens i desember var det strengere regler, å da måtte man justere igjen. 

Annen relevant informasjon

Sjekk gjerne ut vår film fra 17. mairaton her: https://www.facebook.com/187826944569362/videos/859236144488479

Relevante nettsider

Tilbake