sponsor og event foreningnen logo

Årets Omstilling

Sist oppdatert 31. januar 2022

Statutter

Søkefristen utsettes til 1. mai 2021 Omstillingsprisen skal gå til et selskap, organisasjon eller institusjon som gjennom sitt arbeid har vist stor evne til omstilling for å styrke sin markedsposisjon. Selskapet, organisasjonen eller instiusjon har skapt et nytt produkt eller konsept hvor Omstillingen har vist innovasjon og fremsyn. Omstillingen skal ha oppnådd dokumenterte og målbare resultater. Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater i denne kategorien. Juryen verdsetter egenskaper som, nytenking av eksisterende ressurser, bærekraft, og evnen til å engasjere.