sponsor og event foreningnen logo
Tilbake
Årets Sponsorat

Telenor + Røde Kors = Trygg oppvekst

Norges Røde Kors

Prosjektperiode

Prosjekt start: 30 jan 09
Prosjekt slutt: 30 apr 21

Deles med

Telenor Norge

Kontaktinformasjon

Ann Christin Håland

+4795024233 / ann.haland@redcross.no

Beskriv hoved- og delmålsetting for sponsoratet/eventet/prosjektet/kandidaten

Beskriv resultat og effekt, kvalitativt og kvantitativt

Beskriv sponsoratet/eventet/prosjektet/kandidaten

Begrunn valg av sponsor, sponsorobjekt, event og/eller prosjekt/kandidat

Annen relevant informasjon

Innovasjon i kriseåret 2020: 2020 var et annerledes og krevende år, men koronakrisen førte også til utvikling og innovasjon. Både Kors på halsen og Bruk Hue ble tilpasset den nye hverdagen. Telenor doblet støtten til Kors på halsen i 2020, og bidro bl.a. til å utvikle et e-læringskurs for nye frivillige, for å sikre god opplæring i en situasjon med mange restriksjoner. Flere Telenor-ansatte som var med på å utvikle e-læringskurset ble så engasjerte at de endte opp som frivillige i Kors. Klasserom og foreldremøter på Zoom: Zoom som klasserom gjorde at nye former for nettmobbing oppstod, men det var også mange lærere som brukte anledningen til å gi Bruk Hue nytt innhold. Det er vi stolte og takknemlige for. Undervisningsmodulen til foreldre var også klar til lansering i mars 2020, men pga korona ble fysiske foreldremøter vanskelig å gjennomføre. Da gikk vi tilbake til skrivebordet og så på hvordan vi kunne tilpasse tilbudet slik at lærere kunne invitere til foreldremøte på Zoom, og foreldremodulen ble lansert i oktober 2020. *For tiden tilbyr Bruk Hue to ulike undervisningsopplegg: «Sladrehank», som er rettet mot 3. – 7. trinn, og «Hvem ødela livet til Klara?», rettet mot elever på ungdoms- og videregående skole. Både «Sladrehank» og «Hvem ødela livet til Klara?» dekker en rekke relevante mål i læreplanen, noe som gjør at undervisningsoppleggene kan brukes i flere fag og tilpasses fagfornyelsen.

Bilder

Relevante nettsider

Tilbake