sponsor og event foreningnen logo
Tilbake
Årets B2C event

KPMG MEET - TALK - GO

Appetite for Production AS

Prosjektperiode

Prosjekt start: 19 aug 21
Prosjekt slutt: 20 okt 21

Deles med

KPMG & Appetite deler denne innsendingen

Kontaktinformasjon

Marcus Håkonsen

93009112 / marcus@appetite.no

Beskriv hoved- og delmålsetting for sponsoratet/eventet/prosjektet/kandidaten

Skille seg ut fra sine konkurrenter
Endre måten man bygger relasjon & attraktivitet
Gå fra monolog til dialog
Aktivere den nye strategien Rett Frem-si ting enkelt, som det er, tydelig, ærlig og åpent
Få frem alle sine tjenester – mer en kun et revisjonsselskap
MEET: «Helhetsvurdering av arrangement og innhold»: målsetning 4,3 av 5,0
TALK «Helhetsvurd.  arr & innhold»: målsetn. 4,3 av 5,0
TALK: «Hvordan er inntrykket ditt av KPMG sammenlignet med andre bedrifter»: målsetn. at mer enn 50% av respondentene svarte alternativet «Bedre enn alle andre»
TALK: «Kunne du tenke deg å jobbe for KPMG»: målsetn. var at mer enn 50% svarte altern. «ja, definitivt»
GO: «Om onboardingen infridde forventningene til alle deltagerne»: målsetn. 4,3 av 5,0
TALK «Helhetsvurd av arr og innhold»: målsetn. 4,3 av 5,0. (2020: 3,9)
KPMG ønsket å oppnå en min.score på 4,3 i at deltagerne på arr. hadde sett en endring i sin oppfattelse av KPMG som selskap. 
Klatre på Topp 100 listen over Norges mest attraktive arbeidspl, 78 plass i -20
Ønsket å endre måten folk ser på KPMG som selskap, og rive ned stereotypiske oppfattelser. 
Kommunisere & aktivere i flere kanaler
Øke trafikk til egen www aug-okt 2021 vs 2020
Kommunisere at KPMG ansetter mennesker fit for the job og ikke basert på CV, kjønn, bakgrunn
Få flere søknader enn i 2020
KPMG satt en intern målsetning om å øke intern stolthet i KPMG sine prosjektgrupper gjennom serien med aktiveringer
Oppnå en tot.score på 5,0 på samarbeid & leveranse med Appetite

Begrunn valg av sponsor, sponsorobjekt, event og/eller prosjekt/kandidat

Vi begrunner innsendt bidrag med at vi har klart å revolusjonere hvordan konsulentbransjen møter, blir kjent med, og rekrutterer studenter samt onboarder nyansatte rett fra skolebenken. Vi har analysert hvordan dette har blitt gjort i 20+ år, sett på utfordringer og definert klare målsetninger. Fra 2020 og tidligere år til 2021 har man klart å flytte indeks massivt i riktig retning. Konseptet KPMG Meet - Talk - Go har overgått alle forventninger noe de internt i KPMG er veldig enige med respondentene i evalueringene som er gjort, pluss at KPMG har klatret massivt på listen over Norges mest attraktive arbeidsplasser. KPMG har lykkes med å sette sin nye strategi Rett Frem ut i live på samtlige arrangementer. Den har vært tydelig i hvordan man har jobbet med planlegging og produksjon. KPMG har også skilt seg ut fra sine konkurrenter, i et lende der alle tidligere var kliss like. Nå stikker KPMG seg ut som et annerledes konsulenthus. En markant økning i antall søknader er et av mange bevis på dette. Med konsept mantra: «be genuinly interessted in everyone you meet and everyone you meet will be genuinely interested in you” har ikke bare KPMG satt en ny standard som konkurrentene må strekke seg etter, de har også lagt listen over forventninger for 2022 - en reise Appetite som byrå og samarbeidspartner elsker å være med på! 

Beskriv resultat og effekt, kvalitativt og kvantitativt

Klatret fra 78 pl. til 32 pl. på Topp 100 listen over Nor mest attraktive arb.plasser i 2021!
Konseptet Meet-Talk-Go overgikk KPMGs forventninger 
Revolusjonerte måten konsulentselskaper møter & onboarder nyansatte
Evalueringer fra samtlige deltagere viser at: 
KPMG fremstår som mer nytenkende & innovative enn sine konkurrenter 
MEET: Helhetsvurdering av arr & innh: målsetn. 4,3 av 5,0. Res: 4,7
TALK: Hvordan er inntrykket ditt av KPMG sammenlignet m/andre bedrifter: målsetningen var at flere enn 50% av resp. svarte alternativet «Bedre enn alle andre». Res: 60% 
TALK: Kunne du tenke deg å jobbe for KPMG: målsetningen var at mer enn 50% svarte alternativ «ja, definitivt». Res: 65% 
GO: Om onboardingen infridde forventningene til alle deltagerne: målsetn 4,3 av 5,0. Res 4,6 
TALK «Helhetsvurdering av arrangement og innhold»: målsetning 4,4 av 5,0. (i 2020 scoret KPMG: 3,9) Resultat: 4,7
Stud.foreningene fra UiA, BI Osl, NHH Berg, & CBS Cpn mente KPMG sine arr var nyskapende & innovative, & de beste bed.arr de hadde deltatt på
Mer enn doblet antall søknader i 2021 vs 2020
Vant en pris for "Hull i CV´n" kampanjen i sosiale medier
Opplevde en voldsom økning i antall besøkende på sine www i perioden aug-okt i 2021 vs 2020
Internevaluering viser at KPMG ans. som har jobbet med MEET-TALK-GO har opplevd en markant økning i intern stolthet til KPMG som arb.giver
Samarbeidet med Appetite for Production AS oppnådde 5,0 av 5,0

Beskriv sponsoratet/eventet/prosjektet/kandidaten

De siste 20 årene har hele konsulentbransjen jobbet helt likt med hvordan de rekrutterer studenter, og onboarder sine nyansatte rett fra skolebenken uavhengig av selskap. Tradisjonelt sett har selskapene presentert seg i ren monolog i anledning en karrieredag på Universiteter, og spandert en flott middag i håp om at det øker attraktiviteten til sitt selskap. Det har også vært vanlig at onboarding av nyansatte rett fra skolebenken skjer i anledning en utenlands tur, uten noen særlig rød tråd i program og innhold. Det hele har gått på autopilot i konsulentbransjen, uten noen form for utvikling eller innovasjon. Det sier seg selv at det har vært vanskelig å skille seg ut i mengden av like selskaper. Dette ønsket KPMG å gjøre noe med! 
 
KPMG ønsket å innta en tydelig posisjon som et annerledes konsulenthus med mennesker i fokus. Det vil i klartekst si at man ønsket å skille seg ut på en positiv måte i mengden der alle selskaper oppfattes som like. KPMG ønsket å revolusjonere måten konsulentbransjen møter studenter for første gang, blir kjent med hverandre, og onboarder nyansatte rett fra skolebenken.
 
 KPMG ønsket med aktiveringene i kampanjeperioden aug-okt å finne en måte å skille seg ut fra sine konkurrenter. KPMG ville vise at de er annerledes, og de ville etablere langsiktige relasjoner mellom studenter og nyansatte rett fra skolebenken med KPMG som selskap. 
 
Med KPMG sin nye strategi; Rett Frem i bunn og et brennende ønske om å skille seg ut på en innovativ måte ble konseptet KPMG Meet-Talk-Go skapt. Dette ble grunnmuren og den blå tråden gjennom alle uttak, uansett kanal. Konseptet er skapt med bakgrunn i alle innsikter, ønsker, utfordringer, og målsetninger som ble avduket innledningsvis i prosessen basert på «hvordan det alltid har vært i bransjen». 
 
Alle uttak skulle være rett frem; direkte, åpne, ærlige, med menneskene i fokus. 
Alle fysiske aktiveringer skulle skape arenaer for dialog mellom målgruppen og KPMG.
Det ble bestemt at målgruppen var studenter OG de som kommer rett fra universitetet til KPMG (nyansatte). Konseptet Meet-Talk-Go handler om det første møte med studentene, skape arenaer for dem underveis i utdanningen, helt frem til sin onboarding i selskapet. 
 
 Det er et kjent sitat som lyder «be genuinly interessted in everyone you meet and everyone you meet will be genuinely interested in you”. Med dette som utgangspunkt ble ble Meet-Talk-Go født. 

Annen relevant informasjon

Beskrivelse uttak: MEET: Et førstegangsmøte mellom KPMG & stud. I 2021 ble første pilotarrangement gjennomført i Kristiansand m/120 stud fra UiA. Interaktiv rebus, middag, prisutdeling, gode samtaler. Bli kjent, skape inspirasjon & læring. TALK: Fra monolog til dialog. Målsetningen var å revolusjonere måten bedriftspresentasjoner har blitt gjort i 20+ år. Talkshow med Norges mest «rett frem» programleder - Leo Ajkic. På scenen fikk studentene møte forskjellige KPMG ansatte fra «ny i selskapet» til toppledelsen selv. KPMG ansatte rullerte på å være innom alle bordene i løpet av kvelden slik at studentene fikk møtt flest mulig fra KPMG i løpet av arrangementet og på den måten blitt bedre kjent med hva de ulike jobbet med. I 2021 ble KPMG TALK gjennomført i Oslo, Trondheim, København og Bergen med mellom 120-150 studenter i hver by. GO: Som et grep for å bli mer bærekraftige droppet KPMG utenlandsturen i 2021 & samlet i stedet alle 180 nyansatte til en 12 dagers samling i Norge. Mindre tid på reise, mer tid på samtale, og dessuten mer miljøvennelig. Samlingen startet med at KPMG samlet alle sine nyansatte på Colusseum Kino før de ble transportert ut til Lily Country Club for et 12 dagers nøye gjennomtenkt onboardingsprogram. Parallelt komm.løp i SoMe: En contentserie ble parallelt lansert & delt. Budskapet var «er du fit for the job er det viktigere enn om du har hull i CV´n»

Relevante nettsider

Tilbake