sponsor og event foreningnen logo
Tilbake
Årets B2C event

Oslo Byfestival

Concept Communication AS

Prosjektperiode

Prosjekt start: 02 aug 21
Prosjekt slutt: 26 sep 21

Deles med

Strøksforeningen Karl Johan

Kontaktinformasjon

Fredrik Hagelund

97412410 / Fredrik@concom.no

Beskriv hoved- og delmålsetting for sponsoratet/eventet/prosjektet/kandidaten

Vårt hovedmål:
1. Ta tilbake omsetningen til handelsnæringen i hele Oslo sentrum gjennom opplevelser som blir husket og delt. Ved å trekke et stort antall nye og gamle kunder til Oslo sentrum og stimulere til økt handel (Om-
setningen i tilsvarende periode i 2019 var 359 millioner kroner).

Delmål:

1.
Skape glede for både barn og voksne og etablere et godt grunnlag for å skape en varig handelskampanje for
Oslo Sentrum de neste årene.
2. Skape stort engasjement rundt
kampanjen ved å nå ut til Oslo + omegn med engasjerende innhold på sosiale medier.

Beskriv sponsoratet/eventet/prosjektet/kandidaten

Før fjorårets sommer ønsket Oslo kommune å få i gang handelen og aktiviteten i Oslo sentrum etter en lang periode med restriksjoner. Det ambisiøse prosjektet fikk av Oslo kommune navnet «Restart Oslo». Prosjektet innebar midler som kunne søkes på, hvor ulike aktører skulle være med å bidra til å øke bruken og omsetningen til handel og servering i Oslo sentrum.
Oslo sentrum sin handelsstand har hatt store utfordringer under Covid-19. Mange valgte å ikke reise inn til sentrum,men å handle der de bor under Covid-19. I det som regnes som Oslo sentrum bor det kun 1400 mennesker, og ingen eller veldig få reiste inn til sentrum for arbeid i store perioder. Dette gjorde at store
deler av omsetningsgrunnlaget frafalt. Oslo Business Region lanserte en rapport som viste at det er flere tusen arbeidsplasser som har vært permittert og blitt borte. Oslo kommune ønsker å kickstarte handelen igjen, når byen planla gjenåpning på høsten. Strøksforeningen Karl Johan, engasjerte Concept Communication AS til å utarbeide en kampanjeskisse som dannet grunnlag for en søknad til Oslo kommune.

«Det ambisiøse prosjektet fikk av Oslo Kommune navnet «Restart Oslo.»

For å trekke folk til sentrum i en periode som fremdeles var preget av restriksjoner og Covid-19 smitte i samfunnet utarbeidet vi kommunikasjonskonseptet «Oslo Byfestival». Oslo Byfestival hadde det ambisiøse målet for aller første gang å samle alle byens strøksforeninger i en felles kampanje for å restarte og øke handelen i Oslo sentrum og bli Norges største byfestival noensinne. Med dette skulle vi samtidig legge grunnlaget for en fremtidig stor og god handelskampanje for næringen i Oslo sentrum.

Selve eventet gikk av stabelen 22. - 26. september 2021.

Beskriv resultat og effekt, kvalitativt og kvantitativt

Hovedmålsettingen var å ta tilbake omsetningen innenfor retail, servering, opplevelser og uteliv i Oslo sentrum.

For å kunne måle resultater av kampanjen gikk vi i dialog og laget et samarbeid med Mendo og Bank Axept for å få hentet ut omsetningstall. Dette på spesifikke områder, bransjer og dager under gjennomføringen av kampanjen. Vi hentet også ut sammenlignbare tall med samme uke i 2019 (et normalår) og 2020 der vi hadde en tilsvarende Covid-19 situasjon. Med en begrenset eventinvestering på 4,4 millioner eks mva fra Oslo kommunes «Restart Oslo» midler klarte vi å skape enorme ringvirkninger. Oslo Sentrum samlet, hentet tilbake og hadde i tillegg en omsetningsøkning på fantastiske 9 %. Fra 359 millioner, ned til 294 millioner i 2020 og helt opp til 391 millioner i
2021. Dette utgjorde en økning på nesten 100 millioner kroner over de fem dagene kampanjen varte. Tallene er hentet fra alle transaksjoner gjennom BankAxept. Dette utgjør ca. 80 % av alle korttransaksjoner i perioden. Hvis vi ser på varehandelsomsetningen kun i sentrum, Frogner og St.Hanshaugen under festivalperioden var det en økning
på 16% mål opp mot 2019. Her gikk omsetningen fra 201 millioner til 232 millioner.
For serveringsbransjen var det fra 2019 til 2020 en 35% nedgang i omsetningen. Ikke bare tok vi tilbake omsetningen i 2021, men vi økte også den fra rekord-året 2019 med 9 % til 2021. Omsetningen gikk fra 103 millioner (2019), til 66 millioner i 2020 og helt opp til 111 millioner i 2021.

Begrunn valg av sponsor, sponsorobjekt, event og/eller prosjekt/kandidat

Vi bestemte oss for å designe en kanalmiks, der vi fokuserer på fysiske arenaer og nærhet til
brukerne i samspill med digitale kanaler til å forsterke og øke effekten til de fysiske møteplassene.
Fra tidligere innsikt vet vi at interaksjon og opplevelser engasjerer, blir husket og delt. Vi visste også at 85 % av forbrukernekjøper varer etter å ha deltatt på arrangementer og opplevelser. Vi vet også at opp til 91 % av forbrukerne har flere positive følelser for merker etter å ha deltatt på arrangementer og opplevelser.
(Kilde: Event Marketer)
Med denne innsikten utarbeidet vi en kommunikasjonsstrategi som skulle kombinere en fysisk og digital kampanje. 
Det fysiske programmet ga oss innhold i kommunikasjonen på de digitale
flatene. Dette gjorde at vi fikk et godt og interessant innhold å kommunisere til de ulike målgruppene. I samarbeid med sentrumsforeningene klarte vi å utvikle en kampanje til publikum som skapte et enormt engasjement.

Etter en pandemi med hjemmekontor, Teamsmøter, og isolasjon er det åpenbart at det er et underskudd på opplevelser. Dette ønsket vi å utnytte, og bestemte oss derfor å skape opplevelser for både store og små. Vi utviklet alt fra Barnas Arena i Spikersuppa i samarbeid med NRK, Art Walk på Aker Brygge, Motorsport med konserter på Youngstorget til et eget stand-up telt i Bogstadveien for 18+ og mange andre.
Vi utviklet og gjennomførte til sammen 65 ulike opplevelser/arrangementer som alle hadde.

Annen relevant informasjon

Etablerte et unikt samarbeid mellom Oslo sentrums Handelsforeninger som ikke har blitt gjort før. Vi la et meget godt grunnlag for å gjenta kampanjen i 2022 med enda bedre resultater. Alt dette på tross av at Oslo hadde strenge koronarestriksjoner og først åpnet opp lørdag klokken 16:00 siste dagen i kampanjeperioden. Tenk hva vi kunne levert om festivalperioden hadde vært i et normalår! Økningen på lørdag isolert var på 16 %, og det ville vært normalt å tro at en tilsvarende økning eller mer ville vært de andre dagene om det ikke hadde vært strenge Covid-19 restriksjoner under det meste av kampanjen. Dette viser hvor godt en kanalmiks som fokuserer på fysiske opplevelser og nærhet til brukerne i samspill med digitale kanaler som er med på å forsterke og øke effekten til de fysiske møtene, kan gi en enorm effekt av kampanjemidlene. Se lenke for film: https://www.facebook.com/OsloByfestival/videos/396926915279018/

Bilder

Relevante nettsider

Tilbake