sponsor og event foreningnen logo

Årets Samfunnsengasjement

Sist oppdatert 31. januar 2022

Statutter

Årets Samfunnsengasjement går til et selskap, en organisasjon eller institusjon som kan vise til strukturert arbeid relatert til bedriftens sponsorstrategi, samfunnsengasjement, og utvikling av egne sponsorprosjekter. Det er en forutsetning at engasjementet/sponsorsamarbeidet har bidratt positivt til samfunnet og at dette kan dokumenteres.