sponsor og event foreningnen logo

Årets Sponsorkampanje

Sist oppdatert 31. januar 2022

Statutter

Årets Sponsorkampanje går til et selskap, en organisasjon eller institusjon som via en kampanje har utnyttet rettigheter i et sponsorat som kommersielt virkemiddel i en tidsbegrenset periode. Dette for å oppnå ønsket,målsatt og målbar effekt av sponsorsamarbeidet. Det kan være som virkemiddel for å befeste eller styrke sin markedsposisjon eksternt, intern kulturbygging eller som annet strategisk virkemiddel.