sponsor og event foreningnen logo

Best bruk av SoMe i aktivering

Sist oppdatert 31. januar 2022

Statutter

Årets pris for Best bruk av Sosiale medier, går til et selskap, en organisasjon eller institusjon som har benyttet sosiale medier som virkemiddel for å fremme et event eller en event serie. Bruken av sosiale medier har styrket oppmerksomheten rundt eventet og medført aktivisering mellom avsender og mottager.