sponsor og event foreningnen logo

Årets Integrerte event-løsning

Sist oppdatert 10. februar 2023

Statutter

Prisen Årets integrerte event-løsning deles ut til et selskap, en organisasjon eller institusjon som har brukt event i en integrert del av en tidsbegrenset kampanje og bidrar til langsiktig posisjonering og omdømmebygging for en merkevare. Det kan være som virkemiddel for å befeste eller styrke markedsposisjon eksternt, eller som annet strategisk virkemiddel. Her vil vi se på effekt og bruk/utnyttelse av rettigheter i den sammenheng. Arbeidet skal ha skjedd i perioden siste halvår av 2021og hele 2022, samt frem til søknadsfrist 2023. Det er ikke mulig å søke med et case det er søkt med tidligere. Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen.